krister.bykvist@philosophy.su.se

Krister Bykvist är född 1965, han disputerade 1999 i praktisk filosofi vid Uppsala universitet med avhandlingen Changing Preferences: A Study in Preferentialism. Hans forskning rör sig om vårt ansvar för framtida generationer, konsekvensetikens grunder, värdemässig osäkerhet ("Hur ska man handla när man inte är säker på vad som är värdefullt?"), och förhållandet mellan preferenser, värde, och välfärd. Bykvist var tidigare anställd som Tutorial Fellow i filosofi vid Jesus College, Oxford, och lektor i filosofi vid Oxfords universitet. Dessförinnan var han Temporary Lecturer vid filosofiska institutionen, Cambridge universitet. Han har gästforskat vid filosofiska institutionen, Toronto universitet, Kanada, och vid SCAS i Uppsala.