FD, (TF)
daniel.ronnedal@philosophy.su.se

 
Foto av Daniel Rönnedal
Foto av Daniel Rönnedal
 

Forskningsområden

Logik, modallogik, tidslogik, deontisk logik och angränsande ämnen.

Akademisk bakgrund

Daniel har studerat teoretisk och praktisk filosofi, logik,
vetenskapsteori, politisk filosofi, psykologi och socialpsykologi vid Stockholms och Uppsala universitet. Han har tagit en kandidatexamen med praktisk och teoretisk filosofi som huvudämnen, ett par magisterexamina med praktisk respektive teoretisk filosofi som huvudämnen, och en doktorsexamen
i teoretisk filosofi, alla vid Stockholms universitet.

Publikationer i urval (Selection)

"Transgressions are equal, and right actions are equal: Some philosophical reflections on paradox III in Cicero's Paradoxa Stoicorum". Philosophia 2017, 45(1), pp. 317-334. 

"Counterfactuals in Temporal Alethic-Deontic Logic". South American Journal of Logic. Vol. 2, n. 1, pp. 57–81, 2016.

"Quantified Temporal Alethic Deontic Logic" Logic and Logical Philosophy. Vol 24, No 1 (2015), pp. 19-59. DOI: 10.12775/LLP.2014.016.

"The Ideal Observer Theory and Motivational Internalism". Kriterion – Journal of Philosophy (2015) vol. 29, nr.1, pp. 77-95.

"Allmänna Normer och Strukturen hos Normativa System: En Logisk Analys". Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 3, December 2015, 69-98.

"Bimodal Tidslogik med Monotemporala Ramar". Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 2, 2015, 53-76.

"The Golden Rule and The Platinum Rule". The Journal of Value Inquiry. Volume 49, Issue 1, 2015, pp. 221-236.

"Fritt Val Tillåtelser". Filosofiska Notiser, Årgång 2, Nr. 1, 2015, 3-37.

"FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och kvantifierad deontisk logik". Tidskrift för Politisk Filosofi. Årgång 18, Nr 2, 2014, 22-34.

"Aktualism, Possibilism och Handlingsriktighet". Filosofisk Tidskrift. Årgång 35, Nr 1, 2014, 35-41.

"Temporal alethic-deontic logic and semantic tableaux", Journal of Applied Logic, 10, 2012, pp. 219-237. doi: <10.1016/j.jal.2012.03.002>.

"Bimodal Logic", Polish Journal of Philosophy. Vol. VI, No. 2, Fall 2012, pp. 71-93.

"Commitment: Some Formal Interpretations". Disputatio, Vol. IV No. 33, 2012, pp. 445-457.

Extensions of Deontic Logic: An Investigation into some Multi-Modal Systems, Department of Philosophy, Stockholm University, ISBN: 978-91-7447-584-5, 2012.

"Dyadic Deontic Logic and Semantic Tableaux", Logic and Logical Philosophy, Vol. 18, No. 3-4, 2009, pp. 221-252. doi: <10.12775/LLP.2009.011>. Kan laddas ned via följande länk: <http://www.logika.umk.pl/llp/index.html>.

"Counterfactuals and Semantic Tableaux", Logic and Logical Philosophy, Vol. 18, No. 1, 2009, pp. 71-91. doi: <10.12775/LLP.2009.006>. Kan laddas ned via följande länk: <http://www.logika.umk.pl/llp/index.html>.