Var annat år arrangerar doktorandgruppen Stockholm Philosophy Graduate Conference, en populär konferens med flera internationella talare.

Doktorandrådet

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorandrådet som representeras av en styrelse. Styrelsen väljs läsårsvis vid ett medlemsmöte i slutet av vårterminen. Doktorandrådet bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.