Stockholms centrum för krigs- och fredsetik (SCEWP) är grundat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Centrumet leds av dr Helen Frowe.

Läs mer på SCEWP:s hemsida (englska)