H. Orri Stefánsson, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, är ny biträdande redaktör (associate editor) för British Journal for the Philosophy of Science. Mer information hittar du här: 

http://www.thebsps.org/2019/05/stefansson-associate-editor/