kollokvium
 

 

Ansvariga för kollokviet är Åsa Wikforss and Frans Svensson. Mer information om programmet innevarande termin finns på kollokviets hemsida. Där finns också en förteckning över tidigare gäster på kollokviet.

Kollokviets hemsida