Filosofiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
Prison cell

The harms beyond punishment?

A work-in-progress online seminar series on collateral consequences of conviction on June 14th, 21th and 28th, 2021. Organised by William Bülow and Zachary Hoskins.

Därför demokrati

Ny bok av Åsa Wikforss: Därför demokrati

Åsa Wikforss reder ut kunskapens roll i demokratin och förklarar varför och på vilka sätt hoten mot kunskapen också utgör ett hot mot demokratin.

vespa

Karriärdag för doktorander 19–20 maj

Här hittar du programmet för karriärdagen för doktorander som snart ska disputera eller nyligen har disputerat vid Stockholms universitet.

Filosofisk podcast

Filosofisk podcast

Filosofisk tidskrift lanserar Filosofisk podcast, en filosofipodd som leds av Stina Björkholm, Olle Risberg och Nils Sylvan. I andra avsnittet behandlas Humes rasism.

Utbildningsprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff
FOL227
Puff Research ethics for Human Science 227

Forskningsprogram

Knowledge Resistance (startpage)
SCEWP Teaser (startpage)
CHE: Stockholm Centre for Healthcare Ethics
CLLAM