Filosofiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
H. Orri Stefánsson

H. Orri Stefánsson ny biträdande redaktör för British Journal for the Philosophy of Science

H. Orri Stefánsson är docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Sommar på campus

6th Stockholm Philosophy Graduate Conference

We are proud to announce the upcoming 6th Stockholm Philosophy Graduate Conference. The conference is organized by the graduate students at the Department of Philosophy at Stockholm University and will take place on May 23-24.

William Bülow (photo: Niklas Björling)

Podd: Branden i Notre-Dame

William Bülow gästar Svenska Dagbladets pod Ledarredaktionen för att diskutera branden i Notre Dame och de etiska aspekterna av ett förstört kulturarv.

Erik Angner

Erik Angner deltar i en vetenskapslunch om: Hur kan vi skapa en lyckligare värld?

Två filosofer och generalsekreteraren för Effektiv Altruism bidrar med sin forskning för att ge olika svar på frågan: Är det möjligt att skapa en lyckligare värld eller kan vi som bäst hoppas på att minska lidandet, summum malum (det yttersta onda)?

Greg Bognar

Greg Bognar is a Laurance S. Rockefeller Visiting Faculty Fellow 2019-2020

Senior lecturer Greg Bognar will be working on philosophical and normative issues raised by demographic trends at Princeton.