Filosofiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
bleu

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Inte Boris Johnson

Hellre en lycklig gris än en olycklig Sokrates

Marseille

Informationstillfällen om utlandsstudier

Vill du studera eller göra praktik utomlands? Under läsåret håller Studentavdelningen informationsmöten om utlandsstudier. Nästa informationsmöte genom Zoom den 15 april.

Jonathan

Jonathan Egeland Harouny försvarar sin avhandling

Den 22 april kl. 13.00 försvarar Jonathan Egeland Harouny sin avhandling ”Internalism and the Nature of Justification.”

Utbildningsprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff
FOL227
Puff Research ethics for Human Science 227

Forskningsprogram

Knowledge Resistance (startpage)
SCEWP Teaser (startpage)
CHE: Stockholm Centre for Healthcare Ethics
CLLAM