Beskrivning av programmet

Programmet leder fram till kandidatexamen med inriktning mot antingen teoretisk filosofi eller lingvistik. Det omfattar tre års heltidsstudier, motsvarande 180 högskolepoäng. Programmet inleds med en gemensam programobligatorisk del om 120 högskolepoäng, med kurser i teoretisk filosofi 60 hp och lingvistik 60 hp. Femte terminen väljer studenten från ett utbud av 7,5 hp-kurser, för breddning eller fördjupning. Därefter, programmets sista termin, väljer man en specialisering inom något av de båda huvudämnena. Ett större självständigt examensarbete ingår i den sista terminens studier.

Gemensamma kurser

Termin 1: Teoretisk filosofi I, 30 hp

Termin 2: Teoretisk filosofi II, 30 hp (inkl. språkfilosofi)

Termin 3: Lingvistik I, 30 hp

Termin 4: Lingvistik II, 30 hp

Termin 5: Valbara kurser från Filosofiämnets och/eller Lingvistikämnets utbud. Det kan också finnas möjlighet att välja andra kurser vid Stockholms universitet. Vilket kursutbudet är anges på denna sida inför varje termin.

Termin 6:
Inriktning mot filosofi: Teoretisk filosofi, kandidatkurs, 30 hp
Inriktning mot lingvistik: Allmän språkvetenskap - kandidatkurs, 30 hp

Vill du veta mer?

Om du har ytterligare frågor, så är du välkommen att kontakta oss.

Programsamordnare 
Sara Packalén
Rum: D778
sara.packalen@philosophy.su.se 

Studievägledare
Sama Agahi
Rum: D760
sama.agahi@philosophy.su.se
Tel: 08-674 79 85

Studierektor teoretisk filosofi
Mattias Högström
Rum: D786
mattias.hogstrom@philosophy.su.se
Tel: 08-16 33 58