Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Utbildning

Aktuellt

Brennan

Lunchtime Lecture: Why Political Philosophers Need PPE

Welcome to a lunchtime lecture by Jason Brennan (Georgetown) on Thursday 27 April, in hörsal 9. The event is hosted by the PPE Program in the Philosophy Department at Stockholm University

Ghent university

Utlysning: utbytesstudier vid universitetet i Gent inom Erasmus+

Härmed utlyses en avgiftsfri studieplats för studier vid universitetet i Gent under HT 2017 inom ramen för studentutbytet Erasmus+. Ansökan avser samtliga utbildningsnivåer: grundnivå, avancerad nivå samt forskarstudier.

HU SU hybrid

Utlysning: utbytesstudier vid Humboldt­universitetet i Berlin inom Erasmus+

Härmed utlyses två avgiftsfria studieplatser för studier vid Humboldtuniversitetet i Berlin under HT 2017 inom ramen för studentutbytet Erasmus+. Platserna avser samtliga utbildningsnivåer: grundnivå, avancerad nivå samt forskarstudier.

team work

"Philosophy is a Great Major"

I en alltmer komplex omvärld tycks filosofistudier bli mer eftertraktat på arbetsmarknaden. En amerikansk sida har samlat uppgifter om karriärutsikterna för de som tagit sin major i filosofi. Läs även vår egen sida om nyttan av filosofistudier.

Alumniundersökningen

Kartläggning tidigare studenter

För att kartlägga var våra studenter tar vägen efter utbildningen utfördes en enkätundersökning under 2016. Den riktades till alla som avslutat kandidatkursen i praktisk filosofi eller teoretisk filosofi mellan 1990 och 2015.

Om filosofistudier

Livsstil foto

Varför läsa filosofi?

Vem studerar filosofi? Vad kan man få ut av att läsa filosofi? Här ger vi några korta svar till dessa frågor. Filosofistudier karaktäriseras både av de frågor som studeras och de färdigheter som tränas.

livsstil studenter studera

Praktisk filosofi eller teoretisk filosofi?

Vid filosofiska institutionen ges undervisning i två ämnen: praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda dessa ämnen är mycket rika och breda. Här följer en kort introduktion till de två ämnena.

Studera foto

Om studierna

Hur är det att studera hos oss på Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet? Inom filosofi behandlas de stora frågorna: om verklighetens natur, om grunderna för vårt tänkande och om det goda livet. Men som filosofistudent ställs du också inför frågor av mer praktisk natur, såsom "Var äger föreläsningen rum?", "Hur går tentamen till?" eller "Hur gör jag för att registrera mig?" Förutom information om våra kurser hittar du här en hel del matnyttigt av mer studieadministrativ karaktär.

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Måndag 9.45–12.00 och 12.45–15.00
Onsdag 9.45–12.00 och 12.45–15.00

Studentexpeditionen är stängd onsdagen 5/4.

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Graduate conference puff
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?