Centrum för logik, språkfilosofi och medvetandefilosofi (CLLAM)

Genom Centrum för logik, språkfilosofi och medvetandefilosofi (CLLAM - Centre for Logic, Language and Mind) drivs olika aktiviteter och projekt i syfte att främja forskning och internationellt forskningssamarbete inom centrets forskningsområden. Bland aktiviteterna märks internationella nätverksprojekt, konferenser och workshops. Dessutom hålls ett regelbundet seminarium. Mer information om CLLAM och dess aktiviteter finns via länkarna till vänster.

CLLAM:s hemsida

Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE)

Forskningscentret Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE) är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska institutet. Centret är fokuserat på de etiska frågor som uppstår inom medicinsk vård, preventiv hälsovård och biomedicinsk forskning. Inom ramen för CHE bedrivs både tillämpad forskning och grundforskning. Dessutom bedrivs undervisning och informationsspridning.

CHE:s hemsida (öppnas i ny flik)

Stockholms centrum för krigs- och fredsetik (SCEWP)

The Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace is funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation. It is directed by Dr. Helen Frowe. The Centre's remit is to explore the ethics of war in the 21st century, looking at how traditional just war theory – usually state-based in its approach – might be revised and improved in light of recent wars, the rise of terrorism, and more general shifts in the relationship between states and their citizens.  As well as considering issues surrounding just causes for war, the Centre will seek to enhance our understanding of 'post bellum' issues, including the use of amnesties, war crimes trials, and the duties of victorious parties in the aftermath of a conflict.

SCEWP:s hemsida (på engelska)