Härmed utlyses en studieplats för studier vid Universitetet i Padua under HT 2018 inom ramen för studentutbytet Erasmus+. Ansökan avser avancerad nivå samt forskarstudier.

För att kunna söka en utbytesplats ska du vara aktiv studerande vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Du ska vid ansökningstillfället vara forskarstuderande eller antagen på avancerad nivå, alternativt kunna förväntas vara behörig för studier på avancerad nivå när utbytesperioden börjar HT2018.

Skriv din ansökan i ett word-dokument. Nedanstående punkter ska finnas med.  Max två sidor text på svenska eller engelska.

  • Personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-post, telefon)
  • Vilken termin/tidsperiod för utbytesstudier ansökan avser (minst 90 dagar)
  • En kort presentation av dig själv (inklusive en redogörelse för dina språkkunskaper)
  • Motivering till din ansökan
  • Preliminärt kursval. De kursval du anger i din ansökan är inte slutgiltiga - kursutbudet är ofta inte helt spikat vid tidpunkten för ansökan - men du kan gå in på: http://www.unipd.it/en/erasmus-studies-semp och navigera dig fram till kursutbud på engelska.

 

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast 15:e april 2018 och skickas per e-post till utbyteskoordinator Björn Brunnander: bjorn.brunnander@philosophy.su.se