För att kunna söka en utbytesplats ska du vara aktiv studerande vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Du ska vid ansökningstillfället vara godkänd på någon studiekurs inom filosofiämnet omfattande minst 30 hp.

Skriv din ansökan i ett word-dokument. Nedanstående punkter ska finnas med.  Max två sidor text på svenska eller engelska.

  • Personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-post, telefon)
  • Vilken termin/tidsperiod för utbytesstudier ansökan avser (minst 90 dagar)
  • En kort presentation av dig själv (inklusive en redogörelse för dina språkkunskaper)
  • Motivering till din ansökan
  • Preliminärt kursval. De kursval du anger i din ansökan är inte slutgiltiga - kursutbudet är ofta inte helt spikat vid tidpunkten för ansökan - men du bör gå in på Groningens filosofiska hemsida och orientera dig: https://www.rug.nl/filosofie/

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast 15:e april 2018 och skickas per e-post till utbyteskoordinator Björn Brunnander: bjorn.brunnander@philosophy.su.se