Nordplus är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. Samarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden och Baltikum. Du som studerar filosofi och har minst en avklarad kurs om 30 hp inom ämnet kan nu söka utbyte genom Nordplus filosofi-nätverk.

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har möjlighet att ansöka om ett Nordplusstipendium – vilket sker genom vår internationella koordinator. Stipendiets storlek varierar från år till år och det är ämnesnätverkets huvudkoordinator som kontrollerar antalet stipendier som ämnesnätverket har att förfoga över.

Du kan studera i:

Island

Danmark

Finland

Norge

Färöarna

Estland

Lettland

Litauen

Skriv din ansökan i ett word-dokument. Nedanstående punkter ska finnas med. Max två sidor text på svenska eller engelska.

  • Personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-post, telefon)
  • Vilken termin/tidsperiod för utbytesstudier ansökan avser. Det kan gälla hel termin eller del av termin.
  • Motivering till din ansökan
  • Preliminärt kursval. De kursval du anger i din ansökan är inte slutgiltiga, kursutbudet är ibland inte spikat vid tidpunkten för ansökan.

Skicka din ansökan senast 15:e mars till: bjorn.brunnander@philosophy.su.se