Hoppa till:

 

 

Allmänt

Jag har inte ansökt i tid - finns det reservplatser?

Veckan före terminsstart kan vi normalt informera om, och i såfall hur många, restplatser vi har. Hör av dig till expeditionen.

Jag har inte högskolebehörighet – kan jag ändå läsa filosofi hos er?

Nej, tyvärr.

Får jag lyssna på föreläsningarna eller delta i seminarier utan att vara antagen och registrerad?

Nej, undervisningen är endast för antagna och registrerade studenter.

Hur får jag kontakt med min lärare?

Klicka på länken "Personal" under fliken "Om oss". Där finner du e-postadress till alla lärare på institutionen.

 

Registrering och upprop

Hur gör jag för att webb-registrera mig?

Webb-registrering är i regel det enklaste och smidigaste sättet att registrera sig på de kurser man antagits till. Förutom tillgång till internet krävs endast ett studentkonto på Stockholms universitet. Alla som antagits till studier via den ordinarie antagningen får automatiskt ett studentkonto.

Gå till mitt.su.se och klicka på den gröna knappen 'Mina studier'. Du kommer då att behöva logga in. (Inloggningsuppgifter får du i samband med antagning, om du inte har det sedan tidigare terminer.) När du loggat in skall du i den vänstra kolumnen välja 'Antagningar och webbregistrering'.

De kurser du antagits till skall nu finnas på sidan, och du är redo att registrera dig. Följ instruktionerna på sidan.

Jag kan inte komma till uppropet – förlorar jag min plats då?

Nej, inte om du skickar ett ombud till uppropet eller kontaktar expeditionen i förväg och meddelar att du vill ha din plats.

Måste jag vara registrerad innan kursen startar?

Nej, men du ska registrera dig inom tre veckor efter kursstart.

Jag kan inte registrera mig via mitt studentkonto. Vad gör jag?

Kontakta studentexpeditionen, så hjälper vi dig.

 

Kursinformation

Är det upprop på den kurs jag skall läsa?

Information om detta finns i kursens schema. Står det inget om obligatoriskt upprop betyder det normalt att det inte heller finns något sådant. Inför terminsstart skickar vi dessutom ut information till nya studenter där det framgår om eventuella upprop finns.

Hur hittar jag mitt schema?

Schema till den kurs du är registrerad på hittar du på schema.su.se

På institutionens hemsida finns även länkar till scheman för alla kurser. Gå till fliken "Utbildning". Med hjälp av vänstermenyn kan du navigera bland kurserna och där hitta länk till kursens schema.

Kom ihåg att kontrollera schemat regelbundet för att informera dig om eventuella schemaändringar.

Hur hittar jag kursen jag sökt på hemsidan?

Klicka på fliken "utbildning", välj därefter mellan grundnivå eller avancerad nivå i kolumnen till vänster. Om du väljer grundnivå får du tre nya alternativ (också i vänstermenyn): heltidskurser, deltidskurser och kandidatprogram. När du gjort ditt val får du upp samtliga kurser som överrensstämmer med dina val. Klicka på den kurs du vill ha information om så får du upp en sida med kursbeskrivning m.m.

Många, men inte alla, kurser har också en egen athena-sida. En sådan kommer du åt genom att logga in på athena. Din lärare informerar dig om det finns en athena-sida, och det är också hen du i första hand skall ta kontakt med om du inte kommer åt en utlovad athena-sida.

Vissa kurser, t.ex. kurserna Vetenskaplighet och forskningsetik och Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik finns i vänsterkolumnen redan innan valet mellan grundnivå och avancerad nivå.

Var finns litteraturlistan?

Kurslitteraturen framgår av kurssidan. Se ovan hur du hittar sidan tillhörande din kurs.

 

Tentamina

Hur får jag veta resultatet på tentamen?

Tentamensresultaten hittar du på mitt.su.se.

När är min tentamen färdigrättad?

Tentamensresultaten anslås senast tre veckor efter tentamen.

Måste jag anmäla mig till tentamina?

Ja, du måste anmäla dig till alla salsskrivningar senast två dagar innan skrivningen. Du anmäler dig via minastudier.su.se

När är omtentorna?

På många kurser ges ett omtentamenstillfälle några veckor efter ordinarie tentamen. Information om detta finns i schemat.

Därutöver arrangerar institutionen minst två omtentamenstillfällen (s.k. uppsamlingstentor) varje termin. Dessa riktar sig främst till omregistrerade studenter med oavslutade kurser. Till dessa måste du anmäla dig senast en vecka före tentatillfället.

Om du har en oavslutad kurs som ändrats, eller inte längre ges, så bör du kontakta studierektorn för att veta vad som gäller för omtentamen.

Hur många gånger får jag tentera?

Det finns inga begränsningar, annat än om kursen läggs ned. Då har du rätt att tentera en gång per termin enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer. 

Om du har tenterat tre gånger med underkänt resultat på samma kurs rekommenderar vi dig att kontakta en av våra studievägledare innan du tenterar igen.

 

Teoretisk eller praktisk filosofi?

Vad är skillnaden mellan teoretisk och praktisk filosofi?

Du får en bild av hur kurserna i dessa två ämnen skiljer sig genom att jämföra kursbeskrivningar och scheman. Vill du ha en kort, men generell beskrivning av skillnaden mellan praktisk och teoretisk filosofi kan du läsa texten Praktisk filosofi eller teoretisk filosofi?.

Jag vill läsa både praktisk och teoretisk filosofi. Vilket ska jag börja med?

Det finns ingen given ordning i vilken de båda ämnena ska kombineras. Därför finns inte heller något (bra) generellt svar. Titta noga på de båda kursernas scheman och litteraturlistor för att göra ett välgrundat val. Möjligen kan faktorer som vad du i övrigt vill läsa vägas in för att underlätta valet.

Om du fortfarande är osäker, kontakta någon av institutionens studievägledare.

 

Kåren och CSN

Hur kontaktar jag kåren?

T.ex. via deras hemsida: sus.su.se

Hur kontaktar jag CSN?

T.ex. via deras hemsida: csn.se

Behöver jag ett skriftligt intyg på att jag är registrerad för att få studiemedel?

Nej, CSN har tillgång till universitetets databas LADOK och kan där ta fram uppgifter om registrering och studieresultat.

 

Närvaro

Är det obligatorisk närvaro på undervisningen?

Om undervisningen är obligatorisk, eller inte, framgår av schemat. Den mesta av undervisningen är inte obligatorisk, men givetvis rekommenderar vi starkt att du följer den.

Vad gör jag om jag missar ett obligatoriskt undervisningstillfälle?

Kontakta din lärare för information om detta.

Jag behöver göra studieavbrott, hur gör jag?

Student som vill avbryta sina studier eller göra ett studieuppehåll ska anmäla det till institutionens expedition: info@philosophy.su.se. Här kan du läsa mer om vad som gäller: Studieavbrott

 

Studentservice

Hur får jag ett studentkonto?

Se mitt.su.se

Jag har dyslexi/rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning – hur får jag den hjälp jag behöver?

Universitetet har en särskild avdelning för att underlätta funktionshindrade studenters situation. Ofta kommer de att kontakta institutionen för att samordna de eventuella stödinsatser som behövs. Ansvarig på filosofiska institutionen är Sama Agahi (studievägledare i teoretisk filosofi). Läs mer på sidan: Inflytande och rättigheter