Ansökan om tillgodoräknande av kurser på basis av tidigare studier, inom eller utom landet, ska riktas till studierektor som fattar beslut i ärendet. Du ansöker i form av ett brev där det tydligt framgår vad du vill tillgodoräkna (delkurs/kurs) och vad du tidigare läst. Till ansökan ska alltid bifogas följande dokument över vad du tidigare läst: kursbeskrivning, litteraturlista och studieintyg.

Tillgodoräknande av kurser för andra utbildningar

Ansökan om tillgodoräknande av kurserna FI42N2 Vetenskaplighet och forskningsetik (för avancerad nivå inom humanistiska fakulteten) samt FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (för lärarprogrammen) ska riktas till de programgivande institutionerna.  

Studierektor praktisk filosofi: Åsa Burman (asa.burman@philosophy.su.se)

Studierektor teoretisk filosofi: Mattias Högström (mattias.hogstrom@philosophy.su.se)

Studierektor externa kurser: Mikael Janvid (mikael.janvid@philoasophy.su.se)