Student som vill avbryta sina studier eller göra ett studieuppehåll ska anmäla det till institutionens expedition: info@philosophy.su.se

Alla avbrott och studieuppehåll registreras i Ladok.

Tidigt avbrott

Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursstart, så räknas det som ett tidigt avbrott. Du kan då i framtiden åter söka till utbildningen via Antagning.se.

Avbrott

Om du avbryter dina studier senare än tre veckor från kursstart, så kan du inte söka till utbildningen på nytt. Kontakta expeditionen om du vill återuppta dina studier efter avbrottet. Avbrottet hävs om du vill tentera. I mån av plats kan du även följa undervisningen.

Studieuppehåll

Om det finns särskilda skäl som gör att du inte kan fortsätta studierna kan du begära studieuppehåll med platsgaranti. Särskilda skäl kan vara sociala eller medicinska skäl, t.ex. vård av barn. Studieuppehåll med platsgaranti begärs på särskild blankett. Blanketten skickas till Filosofiska institutionen som fattar beslut i ärendet. Om studieuppehåll medges så gäller det för en bestämd tid. Efter uppehållets slut får du återta din plats i utbildningen.

Ansökan om studieuppehåll inom program (291 Kb)