För alla som studerar vid Stockholms universitet finns olika stödfunktioner centralt. Information om dessa är samlad under Studentservice. Där finns exempelvis information om:

  • IT stöd och support
  • Jämlikhet & likabehandling
  • Studenthälsovår
  • Studier med funktionshinder
  • Utlandsstudier
  • Studie- och språkverkstad
  • Central studievägledning

Studentcentrum i A-huset är till för dig

Har du någon fråga om studierna vid universitetet (som inte rör ämnet filosofi) kontakta Studentcentrum. Det ligger på plan 4 i Hus A, Södra huset.

Studentliv vid Stockholms universitet

Studietiden vid universitetet är kanske den bästa tiden i livet! Vid sidan av studierna finns många aktiviteter som lockar: de många studentföreningarnas program, idrottsmöjligheterna i Frescatihallen, studentpubarna m.m. Via länken nedan kan du också hitta information om studentbostad och studiemedel.
Studentliv

Stipendier

Som student kan du ansöka om några stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Stipendier