Studentrådet fungerar som en länk mellan institutionens studenter och dess ledning, bland annat sitter två studentrådsrepresentanter i institutionsstyrelsen. Studentrådet har även representanter i påverkansorgan på högre nivå på universitetet. Därmed kan dina åsikter, idéer och frågor effektivt föras fram och diskuteras med institutionsledning, lärare eller andra berörda på universitetet. Detta kan gälla stora som små frågor, om exempelvis utbildningens upplägg, betygssättning, studiemiljö och jämlikhet.

Filosofiska studentrådet anordnar också studiesociala aktiviteter, till exempel filosofika där alla filosofistudenter är välkomna att fika och filosofera ihop under avspända former.

Vi i filosofiska studentrådet vill att det ska finnas en gemenskap mellan filosofistudenter, och att du ska uppleva din studietid vid filosofiska institutionen som meningsfull. Om du har tankar om utbildningen eller universitetet, om du har förslag på studiesociala aktiviteter, eller om du vill engagera dig i studentrådet, så är du varmt välkommen att höra av dig!

Mail till FSR: filosofiskasr@gmail.com