SI-träffarna är en möjlighet att träffas och tillsammans hjälpas åt att repetera innehållet i kursen
SI-träffarna är en möjlighet att träffas och tillsammans gå igenom och repetera.

 

Syfte

Syftet med SI är att bättre tillgodogöra sig innehållet på kursen och samtidigt utveckla studieteknik och sitt filosofiska tänkande. Samtidigt är SI-mötena socialt givande och ofta roliga sammankomster. SI erbjuder en mycket flexibel studiemiljö eftersom de som deltar tillsammans bestämmer fokus. Mötena examineras inte heller på något sätt. I början av terminen delas studenterna in i olika grupper och tilldelas en SI-ledare. Information om detta kommer i samband med kursstart. En del studenter går på alla SI-möten och gör SI till ett fast inslag i sina studier. Vissa följer SI under vissa delkurser, medan andra hoppar in lite då och då.

Hur går det till

SI-träffarna är en möjlighet att träffas och tillsammans hjälpas åt att repetera innehållet i kursen och reda ut sådant man tycker är svårt. På SI-träffarna sker alltså ingen undervisning utan både upplägg och innehållet bestäms till största delen av deltagarna själva, skriv därför gärna ned frågor och funderingar som uppkommer under de ordinarie lektionerna och ta med till SI-träffarna.

Ämnena och diskussionerna är friare under SI-träffarna än på ordinarie undervisning, så även om fokus bör ligga på innehållet i kursen finns utrymme att diskutera andra intilliggande frågor. SI-mötena är ett utmärkt tillfälle att repetera kursinnehåll och tillsammans med kurskamrater och SI-ledare öka sin förståelse, men de kan också användas för att ta upp nya frågor eller fortsätta diskussioner som ni kanske inte hunnit avsluta på föreläsningar och seminarier.

I möjligaste mån schemaläggs SI-möten i anslutning till de ordinarie föreläsningar.

Vilka är SI-ledarna?

SI-mötena leds av mer erfarna studenter som genomgått en särskild utbildning. De är själva aktiva studenter på institutionen (vanligen på kandidat-, magister eller master-nivå) som leder SI-grupper vid sidan av sina studier.

VÄLKOMNA!