Föreläsningar och salsskrivningar

Undervisningsformen är framförallt föreläsningar i större hörsal. Examinationen går ut på att visa att du kan behärska ett avgränsat ämnesområde och kan redogöra för detta vid ett bestämt tillfälle, oftast genom skriftlig examination i stor sal (salsskrivning).

Seminarier och hemskrivningar

En annan undervisningsform är seminarier. Examinationsformen är i dessa fall oftast en hemskrivning (hemtenta). Under några dagar (exakt tid kan variera från ett par dagar upp till ett par veckor) sitter du hemma och jobbar aktivt med kurslitteraturen för att lösa skrivningsfrågorna. Ofta finns det möjlighet att bland ett antal alternativ välja ut vilka frågor man vill besvara.

Uppsatsskrivning

Uppsatsskrivning är en viktig del av studierna i filosofi och ger erfarenheter som du säkert får nytta av i yrkeslivet eller i dina framtida studier i andra ämnen. Redan andra terminen på grundnivå skriver du en uppsats inom kurserna Praktisk filosofi II och Teoretisk filosofi II. I samband med uppsatsskrivningen får du handledning, och normalt får du vid arbetets slut möjlighet att få din uppsats diskuterad på ett seminarium (opposition) och samtidigt möjlighet att opponera på en annan students uppsats.