Studieteknik

När du börjar studierna är det viktigt att du snabbt tillägnar dig en studieteknik som passar för akademiska studier. Dessa skiljer sig från gymnasiestudier. Det är stora mängder text du ska kunna läsa in, analysera, strukturera och presentera i olika former. Du kan få information om studieteknik på Studentavdelningen, plan 4, Hus A, Södra huset.

Skulle du få problem, kontakta snarast möjligt någon av våra studievägledare!

Språkverkstaden

Om du tycker dig ha svårt att uttrycka dig muntligt eller skriftigt kan du kontakta Språkverkstaden vid universitetet. Den hjälper till med allt från enklare grammatiska frågor och skrivövningar till svårare problem som skrivkramp eller olust att tala inför grupp. Språkverkstaden

Bilda studiegrupper

Som de flesta andra vetenskapliga aktiviteter är samarbete och utbyte av idéer centralt i filosofi. Detta gäller inte bara forskning, utan också studier. Vi kan rekommendera att du bildar en studiegrupp med tre-fyra kamrater för att arbeta tillsammans under olika delar av utbildningen. Det har visat sig effektivt.

Funktionsnedsättning eller dyslexi

Om du har någon form av funktionshinder eller dyslexi bör du kontakta oss redan vid registreringen för att diskutera hur du bäst kan lägga upp dina studier hos oss. Skicka e-post

Mer information finns här studera med funktionsnedsättning.

Studieuppehåll

Om du av någon anledning tycker att du måste avbryta dina studier, kontakta våra studievägledare eller studierektor. Du kan också skicka ett e-post till expeditionen.