Kursplan/utbildningplan

Av kursplanen (för kurs) eller utbildningsplanen (för program) framgår bl.a. kursens/programmets förkunskapskrav, huvudsakligt innehåll, mål samt undervisnings- och examinationsformer. Kursplaner/utbildningsplaner hittar du i Universitetets utbildningskatalog på webben.

Kursbeskrivning

För varje kurs finns dessutom en kursbeskrivning som ofta mer ingående beskriver kursen, lektionsinnehåll och litteraturanvisningar. Här finns också betygskriterierna, dvs. vad som krävs för att uppnå ett visst betyg på kursen. Kursbeskrivningen delas ut vid kursstart eller läggs ut på kursens egen sida på vår webb.

Schema och närvaro

I det fall undervisningen är obligatorisk framgår det av schemat. Vi rekommenderar starkt att du deltar även i den frivilliga undervisningen! Schema finns på respektive kurssida på webben och sätts även på anslagstavlan mitt emot hissen, plan 4 Hus D.
OBS! Det kan bli ändringar i ditt schema. Tag därför för vana att regelbundet kontrollera universitetets onlineschema (TimeEdit) eller anslagstavlan.

Länk till TimeEdit (öppnas i ny flik)

Kurslitteratur

Du bör i så stor utsträckning som möjligt köpa kurslitteraturen, eftersom Universitetsbibliotekets kursbibliotek bara håller några låneexemplar (kurslitteratur på avancerad nivå finns inte i kursbiblioteket utan i de vanliga samlingarna). Du kan inte garanteras att den bok du vill låna finns tillgänglig när du behöver den. Dessutom ges bara veckolån. Läs mer om kursbiblioteket. Enstaka böcker kan finnas att låna på vanliga folkbibliotek.

Du kan köpa böcker hos Akademibokhandeln i Allhuset, Frescati. Studentbokhandeln (också i Allhuset) säljer begagnad kurslitteratur till lägre priser. Några andra större bokhandlare i Stockholm kan också sälja kurslitteratur. Ofta kan det löna sig att köpa böcker på nätet. Tänk dock på att leveranstiden ibland kan vara lång, så var ute i god tid.

OBS! Det kan bli ändringar i din kurslitteratur. Ta därför för vana att regelbundet kontrollera om så är fallet på kursens webbsida.