Grundnivå

Kandidatprogram

För det första kan du välja att läsa ett program som leder fram till en kandidatexamen vid Stockholms universitet (3 års studier = 180 hp) med filosofi som huvudämne. Inom dessa program finns möjlighet att välja studier inom något annat ämne ett par terminer vid sidan av huvudämnet filosofi. Idag finns dessa kandidatprogram med inriktning mot filosofi: Filosofi, Ekonomi & Politik, Filosofi & Lingvistik och Matematik och Filosofi.

Läsa kurser på heltid

Det andra alternativet att börja läsa filosofi går via heltidsstudier en hel termin i taget (30 hp). Som nybörjare i ämnet kan du välja att antingen läsa Praktisk filosofi I eller Teoretisk filosofi I. Efter första terminens studier finns naturligtvis fortsättning på bägge dessa grundkurser. Bägge alternativen utmynnar i en uppsatskurs mot slutet av terminen - informationssökning, källkritik och problemlösning - som syftar till att genomföra ett eget undersökningsarbete. Tredje terminens studier i filosofi är en kandidatkurs som innehåller fördjupade teoretiska och tematiska studier (se schema), samt ett eget uppsatsarbete motsvarande 15 hp, vilket krävs för en kandidatexamen.

Läsa kurser på deltid

Det tredje alternativet att läsa filosofi innebär att du väljer en halv termins studier (15 hp). För närvarande är det endast möjligt att läsa Praktisk filosofi I på halvfart.

Det fjärde alternativet slutligen utgörs av fristående tematiska kurser – både dag- respektive kvällstid – om antingen 7,5 hp eller 15 hp. De fristående kvällskurserna löper som regel på halvtid över en längre del av terminen. Vilket alternativ man än väljer är alla kurspoäng påbyggbara vid fortsatta studier i ämnet filosofi.

Avancerad nivå

Genom den så kallade Bolognaprocessen tillkom från och med höstterminen 2007 den avancerade nivån som kan avslutas med masterexamen omfattande ett år (magisterexamen) eller två år. För höstterminen finns flera ingångar om man är intresserad av att studera filosofi på denna nivå. Även andra ämnen kan infogas i en examen. Från och med vårterminen 2008 tillkom en magisterkurs 30 hp (ny studieordning) samt examensarbete för masterexamen 15 hp.

Utbildningsplaner för programmen och kursplaner för kurserna finns tillgängliga via SISU och utbildningskatalogen (öppnas i ny flik).