Antagningsbesked

När du får ett antagningsbesked måste du svara om du vill behålla din studieplats. Anvisningar hur du ska göra får du tillsammans med ditt antagningsbesked. Svarar du inte räknas det som att du tackar nej till din studieplats.

Upprop

En del av våra kurser inleds med ett obligatoriskt upprop. Det är viktigt att du närvarar på detta. Om du inte har möjlighet att närvara, försök att skicka ett ombud. Kontakta expeditionen i förväg, om du inte har möjlighet att närvara eller skicka ombud. Tider för uppropen står på respektive kurssida.

De kurser som har obligatoriskt upprop är:

Registrering

Registreringen är nödvändig på alla kurser och program, för att du ska ha rätt att delta i undervisning och examination. I och med registreringen blir du upptagen i institutionens register över studerande samt i LADOK, universitetets studiedokumentationssystem. De uppgifter som återfinns i registret är personnummer, namn, adress, allmän behörighet, registrering på kurs, betyg, examina m.m. Alla ändringar av namn, adress, telefon etc. måste du naturligtvis snarast anmäla till studentexpeditionen. För den som har skyddade personuppgifter finns särskilda rutiner. Kontakta expeditionen om detta är aktuellt för dig.

Hur registrering går till?


För de kurser som har obligatoriskt upprop gäller att närvarande studenter registreras av oss omedelbart efter uppropet. På övriga kurser tillämpar vi registrering via webben 
(logga in på minastudier.su.se). Om du inte kan registrera dig online på egen hand kan du kontakta studentexpeditionen. Kontakta oss gärna per e-post. Du kan besöka oss på plan 7, Hus D, Södra huset i Frescati. Hitta hit

Registreringsperioden är inom tre veckor från kursstart.

Frågor om registrering besvaras av studentexpeditionen. Lättast når du oss via e-post

Omregistrering

Om du har påbörjat en kurs tidigare, men inte avslutat den, så måste du kontakta expeditionen innan du återupptar studierna. Om kursens innehåll ändrats sedan du läste, så har du rätt att tentera för att slutföra kursen i enlighet med den kursplan som gällde då du påbörjade kursen. Om kursen inte ändrats så kan du delta i undervisningen i mån av plats. Oavsett vilket, måste du alltid omregistra dig på kursen.

Avbrott i studierna

Om du av något skäl väljer att inte fullfölja kursen och därför vill avbryta dina studier måste du meddela oss detta. Läs mer om vad som gäller här: Studieavbrott