Syftet med föreningen är att främja samt utveckla gemenskapen och idérikedomen bland studenterna vid programmet. Vi upprätthåller en tradition av sällskapliga aktiviteter som berikar studentlivet. Härigenom anordnas bland annat mottagning för nya studenter, gästföreläsningar och studiebesök.

Sedan föreningens uppkomst vid årsskiftet 2018/2019 har vi haft ett nära och givande samarbete med programmets värdinstitution på universitetet: Filosofiska institutionen. Samarbetet har givit oss möjlighet att ordna möten där studenterna kan samtala med kunniga personer inom våra ämnesområden samt få vägledning från ämnesrelevanta studieledare. Med andra ord är medverkan i föreningen ett av många sätt att berika studierna akademiskt och karriärmässigt.

Stockholm PPE Society verkar också för att skapa nätverk mellan program, likt vårt, nationellt och internationellt. Vår förening är därför medlem i det internationella PPE-nätverket för att möjliggöra utbyte och samarbete. Våren 2020 gladdes vi över att kunna sända en delegation till International PPE-conference i New Orleans. Målet är att kunna erbjuda engagerade studenter möjlighet att närvara vid PPE nätverkets nationella och internationella möten även i framtiden, vilket är något vi inte ser några hinder för att lyckas med då engagemanget i föreningen är stort.

Är du student och vill engagera dig i vår förening, eller är du blivande student sugen på vårt program, spana gärna in vår facebooksida! Den uppdateras kontinuerligt med allt vi har att erbjuda. Du kan också följa oss på Instagram för uppdateringar om livet som PPE-student och vad vi på SPPES har i kikaren.

Varmt välkommen till oss!

Av: Sophia Eriksson
Ordförande, Stockholm PPE Society,
Stockholms Universitet, den 3:e April 2020.

Kontakt
E-post: stockholmppesociety@gmail.com
Adress: Universitetsvägen 2A 114 18 Stockholm
Facebook: www.facebook.com/stockholmppesociety
Instagram: @stockholmppesociety