Filosofiska institutionen ger två kandidatprogram:

Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik (180 hp), som ges i samarbete med Nationalekonomiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen.

Kandidatprogram i filosofi och lingvistik (180 hp), som ges i samarbete med institutionen för lingvistik.

Dessutom ger Matematiska institutionen i samarbete med Filosofiska institutionen ett kandidatprogram i matematik och filosofi (180 hp).