Filosofi och lingvistik (180 hp)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Program
  6. Filosofi och lingvistik (180 hp)

Kandidatprogram i filosofi och lingvistik (180 hp)

HFOLK

Är du intresserad av grundläggande frågor om språk och mening? Funderar du på relationen mellan språk och verklighet? Är du nyfiken på språks sociala betydelse och på hur språk uppstår och utvecklas? Vill du dessutom skärpa din analytiska förmåga och få tekniska och begreppsliga verktyg för att formulera, analysera och lösa problem? Då är du välkommen till kandidatprogrammet i filosofi och lingvistik.

Kandidatprogram i filosofi och lingvistik höstterminen 2020

Om programmet

Kandidatprogrammet i filosofi och lingvistik är ett program som vänder sig till studenter som är intresserad av språk och av grundläggande filosofiska frågor. Programmet ger dig en stark grund i både teoretisk filosofi och i lingvistik, med kurser i bland annat språkfilosofi, logik, metafysik, medvetandefilosofi, språkets evolution och utveckling, matematiska metoder för språkvetare, pragmatik, programmering för språkvetare och neurolingvistik. Som student på programmet får du inte bara goda ämneskunskaper och teoretiska kunskaper, utan även tekniska kunskaper inom exempelvis programmering, samt de intellektuella och logiska verktyg som krävs för att analysera och värdera teorier och problem.​

Det finns starka band mellan modern filosofi och lingvistik. Sedan slutet av 1800-talet har språkfilosofi och logik varit centrala discipliner inom analytisk filosofi. Många av den moderna filosofins mest inflytelserika filosofer, så som Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, W. V. O. Quine, Nelson Goodman och David Lewis har funderat på språkets mest grundläggande struktur och förutsättningar samt försökt kasta nytt ljus på gamla filosofiska problem inom metafysik, vetenskapsteori och moralfilosofi genom att studera det språk vi använder för att tala om dessa frågor. Lingvister som Noam Chomsky, Richard Montague, Barbara Partee, Angelika Kratzer och Irene Heim har gjort framsteg som har haft stort inflytande på filosofin. Inom modern filosofi är goda kunskaper inom språk och logik ett ovärderligt verktyg.

Kandidatprogram i filosofi och lingvistik behandlar språkfilosofiska och språkvetenskapliga frågeställningar. Programmet innehåller två möjliga huvudområden, filosofi och lingvistik, och fyra studiegångar inom dessa huvudområden. Det ger en grundläggande kompetens inom den teoretiska filosofin och inom lingvistik, och - beroende på val av studiegång - en fördjupad kompetens inom studiegång språkfilosofi (huvudområde filosofi), studiegång typologi och språklig mångfald (huvudområde lingvistik), studiegång datorlingvistik (huvudområde lingvistik) eller studiegång experimentell lingvistik (huvudområde lingvistik).


Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier om sammanlagt 180 hp varav minst 90 hp är inom vald studiegång. De tre första terminerna läser studenterna samma kurser. Under de avslutande tre terminerna väljer studenten en av de fyra studiegångarna.


De tre första terminerna består av grundläggande kurser i teoretisk filosofi och i lingvistik om sammanlagt 90 hp. De tre sista terminerna består av kurser i både lingvistik och filosofi om sammanlagt 90 hp, men beroende på vilket huvudområde och studiegång studenten väljer skiljer sig kurserna åt.


Sista terminen av programmet skriver studenten examensarbete inom det huvudområde och den studiegång hen har valt tidigare.

 

Du hittar mer information i studieplanen här: Utbildningsplan Kandidatprogram i filosofi och lingvistik HFOLK (264 Kb)

 

Vill du veta mer?

Om du har frågor, så är du välkommen att kontakta oss.

Programsamordnare 
Hana Kalpak
Rum: D776
hana.kalpak@philosophy.su.se

Studievägledare
Sama Agahi
Rum: D760
sama.agahi@philosophy.su.se
Tel: 08-674 79 85

Studierektor teoretisk filosofi
Mattias Högström
Rum: D786
mattias.hogstrom@philosophy.su.se
Tel: 08-16 33 58

Studierektor lingvistik
Kristina Nilsson Björkenstam 
Rum: C 366
studierektor@ling.su.se
Tel: 08-16 17 61

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Expeditionen tillsvidare stängd.

Frågor besvaras på e-postadress ovan eller på telefonnummer ovan.

OBS! Telefonen stängd 1 juli–9 augusti.

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?