Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik höstterminen 2020

 

Ansökan

Ansökning till hösten 2019 öppnar 15 mars.

Anmäl dig här

Om programmet

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av grundläggande samhällsproblem. Många av dessa problem är komplexa och sammanflätade. De har ofta både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. Programmets unika kombination av filosofi, ekonomi och politik ger dig en god grund för att analysera och bearbeta denna typ av problem. Programmet ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Nationalekonomiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen.

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier om sammanlagt 180 högskolepoäng. Studierna bedrivs i ett gemensamt basblock under tre terminer och i ett fördjupningsblock under resterande terminer. Basblocket består av grundläggande kurser i praktisk filosofi, nationalekonomi och statsvetenskap om sammanlagt 90 högskolepoäng. Därefter väljer du att successivt fördjupa dig inom något av dessa områden. Programmet avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen inom det valda området.

BASBLOCK (Termin 1-3)
Termin 1 Termin 2 Termin 3
Praktisk filosofi
Praktisk filosofi I - Filosofi, ekonomi och politik 30 hp
Nationalekonomi
Mikroteori med tillämpningar 15 hp
Makroteori med tillämpningar 15 hp
Statsvetenskap
Statsvetenskap I 30 hp

 

FÖRDJUPNINGSBLOCK (Termin 4-6)
Termin 4 Termin 5 Termin 6
Fortsatta studier inom praktisk filosofi eller nationalekonomi eller statsvetenskap Fortsatta studier inom något av de ämnen som erbjuds under termin 4 och som inte lästes då Kandidatkurs i något av de ämnen som lästes under termin 4 och 5

 

Första terminen

Den första terminen läses en grundläggande kurs i praktisk filosofi. Kursen är speciellt utformad för programmet och består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Information om upprop, kursbeskrivning och schema för första terminen hittar du på kurssidan:

Praktisk filosofi I - Filosofi, ekonomi och politik

 

Anmälan till övriga terminer

Anmälan till övriga terminer görs via den centrala antagningen. Varje termin anmäler man sig till nästa termins kurs via antagning.se

Alla studenter som är antagna till programmet har platsgaranti på de kurser som ingår i programmet om man söker inom programmet och innan sista ansökningsdag (15 oktober / 15 april) samt i övrigt följer vad som gäller för antagningsprocessen.

 

Aktuellt om filosofi, ekonomi och politik

 

Vill du veta mer?

Om du har ytterligare frågor, så är du välkommen att kontakta oss.

Studierektor
Rum: D704
Åsa Burman (asa.burman@philosophy.su.se)

Studentexpeditionen
Rum: D786
info@philosophy.su.se
Tel: 08-16 34 14