Grundnivå

På grundnivå (dvs nivån upp till kandidatexamen) erbjuder vi både heltidskurser och deltidskurser.

 


Avancerad nivå

Efter kandidatexamen kan studenter fortsätta läsa filosofi på avancerad nivå. Här erbjuder vi både heltidskurser som syftar till att ge en högre examen, samt s.k. "litteraturkurser" som ger fördjupning inom ett särskilt område.

 


Särskilda kurser för andra utbildningar

Förutom våra ordinarie kurser och program i filosofi, ger institutionen ett antal kurser som främst riktar sig till studenter som läser andra utbildningar.