Särskilda kurser för andra utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Kurser
  6. Särskilda kurser för andra utbildningar

Särskilda kurser för andra utbildningar

Förutom våra ordinarie kurser och program i filosofi, ger institutionen ett antal kurser som främst riktar sig till studenter som läser andra utbildningar:

Research ethics for Human Science

Starting 2017, the Human Science Area offers a recurrent course package in research ethics, primarily aimed at PhD students. The package comprises five courses of 1,5 credits each. The courses are hosted by the department of philosophy, but teachers from other subjects will be involved in each course.

Scientific method and research ethics (7,5 ECTS)

This course is concerned with the nature of scientific knowledge, especially humanities and the social sciences, and it deals also with ethical questions pertaining to science and research.

Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp)

Kursen behandlar frågor om den vetenskapliga kunskapens natur, med speciell hänsyn till humaniora och samhällsvetenskap, och berör även etiska frågor om vetenskap och forskning.

Fakultetskurs i vetenskapsteori (7,5 hp)

Kurs i vetenskapsteori för humanistiska fakultetens doktorander. Kursens syfte är både att ge tillfälle att reflektera över sin forskningsverksamheten i ett större vetenskapsteoretiskt perspektiv och att öka medvetenheten om vissa allmänna metodologiska frågor.

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (7,5 hp)

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan på förskollärar- och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Stockholms universitet. Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier som introducerar och analyserar begreppen kunskap och vetenskap.

Kunskap och vetenskap (2,5 hp ingår i kursen Skolan i samhället)

Delkursen ingår i 2 av grundlärar- och ämneslärarprogrammen vid Stockholms universitet. Delkursen består av föreläsningar som ger en första introduktion och analys av begreppen kunskap, vetenskap och objektivitet.

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Expeditionen tillsvidare stängd.

Frågor besvaras på e-postadress ovan eller på telefonnummer ovan.

OBS! Telefonen stängd 1 juli–9 augusti.

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?