För höstterminens kurser, se Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik HT-20

Tonvikten ligger på kritisk argumentation, metoder för hypotesprövning, förklaringar, tolkning och förståelse, med andra ord, det som utmärker en akademisk kunskapssyn. Under kursen läggs vikt vid skillnaden mellan ”tyckande” och kunskap, liksom värdet av empirisk evidens som utgångspunkt för vetenskap. Grunderna i olika vetenskapliga metoder och dess centrala problem presenteras.

Aktuella scheman

Allmän information

För studieadministrativa frågor kontakta våra administratörer som nås på adressen info@philosophy.su.se. OBS! Det är också till denna e-postadress ni som har intyg om rätt till stöd och anpassning från studentavdelningen ska skicka era intyg. På så sätt når ni Björn Brunnander som är institutionens kontaktperson. För frågor om ett specifikt kurstillfälle, kontakta föreläsaren i fråga (framgår av kursbeskrivningen). Kursansvarig studierektor är Mikael Janvid.