[Kurskod: FI100L]

Tonvikten ligger på kritisk argumentation, metoder för hypotesprövning, förklaringar, tolkning och förståelse, med andra ord, det som utmärker en akademisk kunskapssyn. Under kursen läggs vikt vid skillnaden mellan ”tyckande” och kunskap, liksom värdet av empirisk evidens som utgångspunkt för vetenskap. Grunderna i olika vetenskapliga metoder och dess centrala problem presenteras liksom grunderna i forskningsetik

Aktuella scheman

våren 2018

Allmän information

För allmänna frågor om kursen, kontakta kursansvarig studierektor Mikael Janvid (mikael.janvid@philosophy.su.se). För frågor om specifikt kurstillfälle, kontakta föreläsaren i fråga (framgår av kursbeskrivningen). Våra administratörer nås på adressen info@philosophy.su.se. OBS! Det är till denna e-postadress ni som har intyg om rätt till stöd och anpassning från studentavdelningen ska skicka era intyg. På så sätt når ni Björn Brunnander som är institutionens kontaktperson.