Delkurs till kursen Skolan i samhället. 

Delkursen, som har en introducerande karaktär, belyser vad ett vetenskapligt förhållningssätt, en akademisk kunskapssyn samt objektivitet innebär. Tonvikten ligger på det som utmärker denna kunskapssyn, som kritiskt och väl underbyggd argumentation samt nödvändigheten av att ge objektivt goda grunder för påståenden, i synnerhet empiriska sådana. Delkursen tränar studenterna i vetenskaplig argumentation och kritiskt tänkande. Genom objektivitetsbegreppet behandlar delkursen dessutom aspekter som opartiskhet, medvetenhet och öppenhet – samtliga teman av stor betydelse för lärarprofessionen.

Helkurshemsida

Grundlärare 4-6

Ämneslärare

Grundlärare F-3

Delkursperiod och schema

HT 2020

Grundlärare 4-6 (webbundervisning)
Ämneslärare (webbundervisning)
Grundlärare F-3 (besked om undervisningsform ges 15 september)

Omtentamina

Grundlärare 4-6
Ämneslärare
Grundlärare F-3

Litteraturlista

Lars-Göran Johansson. Introduktion till vetenskapsteorin. 3:e eller 4:e upplagan. Thales.

Ytterligare material distribueras via Athena.

Studiehandledning

Betygskriterier

Studiehandledning (93 Kb)

Betygskriterier (34 Kb)

Delkursadministrationen  nås på adressen info@philosophy.su.se.
Delkursansvarig  Niklas Möller
Datum för omexamination se schema ovan