Delkurs till kursen Skolan i samhället. 

Delkursen, som har en introducerande karaktär, belyser vad ett vetenskapligt förhållningssätt, en akademisk kunskapssyn samt objektivitet innebär. Tonvikten ligger på det som utmärker denna kunskapssyn, som kritiskt och väl underbyggd argumentation samt nödvändigheten av att ge objektivt goda grunder för påståenden, i synnerhet empiriska sådana. Delkursen tränar studenterna i vetenskaplig argumentation och kritiskt tänkande. Genom objektivitetsbegreppet behandlar delkursen dessutom aspekter som opartiskhet, medvetenhet och öppenhet – samtliga teman av stor betydelse för lärarprofessionen.

Helkurshemsida UCG30K
Delkursperiod och schema

HT 2017

Grundlärare F-3 31/10-8/11

VT 2018

Grundlärare 4-6 015-0123

Grundlärare F-3 0320-0406

Litteraturlista

Lars-Göran Johansson. Introduktion till vetenskapsteorin. 3:e upplagan. Thales.

Ytterligare material distribueras via Mondo.

Studiehandledning  Studiehandledning (82 Kb)
Delkursansvarig  Niklas Möller
Delkursadministrationen  nås på adressen info@philosophy.su.se.
Datum för omexamination se schema ovan