Varje läsår ges en kurs i vetenskapsteori för humanistiska fakultetens doktorander. Kursen är tänkt att motsvara 7,5 högskolepoäng i forskarutbildningen. Den enskilda doktorandens handledare och institution avgör om kursen får räknas i forskarutbildningen. Officiell kursplan har fastställts av sektionsnämnderna och finns att få från filosofiska institutionen.

Kursens syfte är dels att ge den studerande tillfälle att systematiskt reflektera över den egna forskningsverksamheten i ett större filosofiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv, och dels att öka medvetenheten om vissa allmänna metodologiska frågor.

Anmälan

Kursen består dels av en allmän del och dels av en del som relaterar direkt till metodproblem inom deltagarnas avhandlingsprojekt, baserad deras egna presentationer.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer - intagning sker efter principen "först till kvarn".

Kursansvarig och lärare är Staffan Carlshamre (Filosofiska institutionen, 106 91 Stockholm, tel. 16 33 63.
Anmälan kan göras per epost eller på annat sätt till Staffan Carlshamre.

Mer information finns på kurshemsidan.