Sommarkurser

Sommarkurser 2020

Sommar på campus

Filosofiska institutionen ger tre kurser i sommar.

Argumentationsanalys (7,5 hp)

Kursen behandlar grundläggande distinktioner inom argumentationsanalys, såsom skillnaden mellan god och effektiv argumentation, och mellan hållbarhet och relevans. Grundläggande färdigheter i argumentationsanalys tränas med hjälp av praktiska exempel.

Global etik (7,5 hp)

Många problem i världen kan bara lösas globalt. Det gäller t.ex. frågor om krig och fred, om rättvisa och en hållbar miljö. Men finns det globala politiska lösningar på dessa problem? I så fall, hur finner vi dem? Finns det en global etik, som vi kan ta som utgångspunkt då vi resonerar kring dem? Är införandet av en global demokratisk regering en framkomlig väg? Andra frågor som behandlas är vilket moraliskt ansvar vi som individer har för globala problem som fattigdom, miljöförstörelse och klimatförändringar. Dessa frågor analyseras och diskuteras på ett systematiskt sätt i denna kurs.

Inledning till vetenskapsfilosofi (7.5 hp)

Kursen behandlar de huvudsakliga frågorna kring vetenskapens natur som har diskuterats inom den moderna vetenskapsfilosofin i den anglosaxiska filosofin sedan början av 1900-talet. Kursen ger grundläggande kunskaper om de filosofiska problem som vetenskapen reser, samt de mest inflytelserika lösningsförslag på dessa problem.

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Expeditionen tillsvidare stängd.

Frågor besvaras på e-postadress ovan eller på telefonnummer ovan.

OBS! Telefonen stängd 1 juli–9 augusti.

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?