Sommarkurser (foto: Eva Dalin)
 
Argumentationsanalys (7,5 hp)

Obligatoriskt upprop för antagna måndag 3 juni kl. 10.00 i hörsal 7, hus D, plan 3

Kursen behandlar grundläggande distinktioner inom argumentationsanalys, såsom skillnaden mellan god och effektiv argumentation, och mellan hållbarhet och relevans. Grundläggande färdigheter i argumentationsanalys tränas med hjälp av praktiska exempel.

Lärare: Mattias Högström

Kurslitteratur: Feldman, R: Reason and Argument

Tentamen: Hemuppgifter

Schema Argumentationsanalys sommar 2013 (öppnas i separat flik)

Kursplan och anmälan

Global etik 7,5

Obligatoriskt upprop för antagna måndag 3 juni kl. 11.00 i hörsal 7, hus
D, plan 3.

Många problem i världen kan bara lösas globalt. Det gäller t.ex. frågor om krig och fred, om rättvisa och en hållbar miljö. Men finns det globala politiska lösningar på dessa problem? I så fall, hur finner vi dem? Finns det en global etik, som vi kan ta som utgångspunkt då vi resonerar kring dem? Är införandet av en global demokratisk regering en framkomlig väg? Andra frågor som behandlas är vilket moraliskt ansvar vi som individer har för globala problem som fattigdom, miljöförstörelse och klimatförändringar. Dessa frågor analyseras och diskuteras på ett systematiskt sätt i denna kurs.

Lärare: Sofia Jeppsson

Kurslitteratur: Tännsjö, T: Global Democracy - The Case for a World Government, Singer, P: En värld - globaliseringens etik. Kompletterande litteratur i urval av läraren.

Tentamen: Hemuppgifter (ska lämnas in senast den 12 juli)

Schema Global etik sommar 2013 (öppnas i separat flik)

Kursplan och anmälan