[Kurskod: FIVE1G]

Detta är en orienteringskurs i vetenskapsfilosofi. Den är ämnad som en introduktion till ämnet, med mindre tekniskt djup än de kurser i vetenskapsfilosofi som ges under terminerna, och den ger inte behörighet till kursen Vetenskapsfilosofi II. (Kursen har alltså inte samma innehåll som kursen Vetenskapsfilosofi I, som ges på höst- och vårtermin). Inledning till vetenskapsfilosofi ger en inblick i de filosofiska frågor som vetenskapen reser, samt flera inflytelserika svar på dessa, från den moderna anglosaxiska filosofin. Till dessa frågor hör: Vad är en vetenskaplig förklaring? På vilket sätt får en vetenskaplig teori stöd av empiri? I vilken utsträckning är vetenskaplig empiri oberoende av teori? Vad är en vetenskaplig teori? Vad är en vetenskaplig lag? Vad är ett orsakssamband? Drivs vetenskaplig utveckling av rationella processer? Gör vetenskapliga teorier anspråk på att beskriva verkligheten?

Aktuellt schema

Sommaren 2020

Lärare: Henning Strandin

Kurslitteratur:

  • Johannes Persson, Nils-Eric Sahlin, Vetenskapsteori för sanningssökare, Fri tanke förlag, 2013.

Examination: Salskrivning

Anmälan öppnar den 20 februari.

Kursplan Inledning till vetenskapsfilosofi (170 Kb)

OBS! Undervisning på distans via ZOOM.