Heltidskurser

Heltidskurser på grundnivå

Detta är våra heltidskurser på grundnivå. Under respektive sida finns scheman, kursplaner samt, i många fall, också länk till kursens egen hemsida/mondosida. Återkom gärna med jämna mellanrum till sidan för den kurs du läser, eftersom schemaändringar och annan nyttig information annonseras där.

PF I

Praktisk filosofi I – heltid dag (30 hp)

Denna kurs är för dig som aldrig läst praktisk filosofi. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Kursen inleds med ett upprop och en introduktionsföreläsning. Om du har påbörjat kursen tidigare, men inte avslutat den, kontakta studierektorn innan du återupptar studierna.

PF I

Praktisk filosofi I – heltid dag (30 hp)

Denna kurs är för dig som aldrig läst praktisk filosofi. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Kursen inleds med ett upprop och en introduktionsföreläsning. Om du har påbörjat kursen tidigare, men inte avslutat den, kontakta studierektorn innan du återupptar studierna.

PF I - FEP

Praktisk filosofi I – filosofi, ekonomi och politik (30 hp)

Denna kurs utgör första terminen av kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik. Programmet syftar till att ge dig en god grund för att analysera grundläggande samhällsproblem. Många av dessa problem har både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. De normativa aspekterna står i centrum under den första terminen. Kursen syfte är att ge dig en god grund för att analysera normativa problem. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Kursen inleds med ett upprop och en introduktionsföreläsning.

PF II

Praktisk filosofi II

Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi I. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom några av den praktiska filosofins centrala områden. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Om du har påbörjat kursen tidigare, men inte avslutat den, kontakta studierektorn innan du återupptar studierna.

PF II

Praktisk filosofi II

Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi I. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom några av den praktiska filosofins centrala områden. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Om du har påbörjat kursen tidigare, men inte avslutat den, kontakta studierektorn innan du återupptar studierna.

PF Kandidatkurs

Praktisk filosofi – kandidatkurs (30 hp)

Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi II. Kandidatkursen ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i den praktiska filosofins problemområden. Kursen består av två litteraturkurser om vardera 7,5 högskolepoäng samt ett examensarbete i form av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng.

PF Kandidatkurs

Praktisk filosofi – kandidatkurs (30 hp)

Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi II. Kandidatkursen ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i den praktiska filosofins problemområden. Kursen består av två litteraturkurser om vardera 7,5 högskolepoäng samt ett examensarbete i form av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng.

TF I

Teoretisk filosofi I - heltid dag (30 hp)

Teoretisk filosofi I introducerar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet (semantik), om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd (kunskapsteori), om rationalitet och logisk följd (logik), samt om verklighetens mest grundläggande kategorier (metafysik). Kunskapsteorins och metafysikens centrala problem introduceras både tematiskt, såsom de behandlas i samtida filosofi, och historiskt. Klassiska och moderna filosofers försök att angripa dessa problem presenteras och diskuteras kritiskt. Logik introduceras översiktligt tillsammans med en genomgång av andra delar av den filosofiska metoden (argumentationsanalys, mängdlära och semantik). Den moderna logikens och semantikens framväxt diskuteras också ur ett filosofihistoriskt perspektiv.

TF I

Teoretisk filosofi I – heltid dag (30 hp)

Teoretisk filosofi I introducerar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet (semantik), om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd (kunskapsteori), om rationalitet och logisk följd (logik), samt om verklighetens mest grundläggande kategorier (metafysik). Kunskapsteorins och metafysikens centrala problem introduceras både tematiskt, såsom de behandlas i samtida filosofi, och historiskt. Klassiska och moderna filosofers försök att angripa dessa problem presenteras och diskuteras kritiskt. Logik introduceras översiktligt tillsammans med en genomgång av andra delar av den filosofiska metoden (argumentationsanalys, mängdlära och semantik). Den moderna logikens och semantikens framväxt diskuteras också ur ett filosofihistoriskt perspektiv.

Teoretisk filosofi I – logik (teaser)

Teoretisk filosofi I – logik (30 hp)

Teoretisk filosofi I – logik introducerar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar (se ovan, Teoretisk filosofi I). Kunskapsteorins centrala problem introduceras både tematiskt, såsom de behandlas i samtida filosofi, och historiskt. Klassiska och moderna filosofers försök att angripa kunskapsteoretiska frågeställningar presenteras och diskuteras kritiskt. Metafysikens problem introduceras historiskt. Kursen innehåller en gedigen genomgång av både sats- och predikatlogik, tillsammans med mängdlärans grunder. Den moderna logikens och semantikens framväxt diskuteras ur ett filosofihistoriskt perspektiv. Kursen utgör första terminen på kandidatprogrammet Logik, filosofi och matematik (HLFMK), och kan endast sökas inom detta program.

TF II

Teoretisk filosofi II (30 hp)

Denna kurs erbjuder fördjupningar inom alla de teoretisk-filosofiska områden som introduceras på Teoretisk filosofi I: kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, metafysik, logik, filosofihistoria samt semantik och språkfilosofi. Studenten väljer själv hur hen vill utforma sina studier genom att plocka från ett rikt utbud av kurser om 7.5 högskolepoäng.

TF I

Teoretisk filosofi II (30 hp)

Denna kurs erbjuder fördjupningar inom alla de teoretisk-filosofiska områden som introduceras på Teoretisk filosofi I: kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, metafysik, logik, filosofihistoria samt semantik och språkfilosofi. Studenten väljer själv hur hen vill utforma sina studier genom att plocka från ett rikt utbud av kurser om 7.5 högskolepoäng.

TF I

Teoretisk filosofi – kandidatkurs (30 hp)

Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp. Uppsatsmomentet är obligatoriskt. De kurser och seminarier som här är angivna som Litteraturseminarium och Litteraturkurs kan i speciella fall bytas ut mot andra litteraturstudier, efter samråd med kursansvarig lärare (Åsa Wikforss) och studierektor (Mattias Högström).

Teoretisk filosofi – kandidatkurs (30 hp)

Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp. Uppsatsmomentet är obligatoriskt. De kurser och seminarier som här är angivna som Litteraturseminarium och Litteraturkurs kan i speciella fall bytas ut mot andra litteraturstudier, efter samråd med kursansvarig lärare (Åsa Wikforss) och studierektor (Mattias Högström).

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Expeditionen tillsvidare stängd.

Frågor besvaras på e-postadress ovan eller på telefonnummer ovan.

OBS! Telefonen stängd 1 juli–9 augusti.

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?