Vårtermin 2019: Teoretisk filosofi – kandidatkurs (30 hp)

 

Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp. Uppsatsmomentet är obligatoriskt. De kurser och seminarier som här är angivna som Litteraturseminarium och Litteraturkurs kan i speciella fall bytas ut mot andra litteraturstudier, efter samråd med kursansvarig lärare (Åsa Wikforss) och studierektor (Mattias Högström).

[Kurskod: FI30N2]

Upprop och introduktion

Torsdag den 6 september kl. 10.00, D734.

Kursansvarig lärare

Åsa Wikforss

Aktuella kursscheman

Schema Teoretisk filosofi kandidatkurs, hösten 2018

Delkurs 1: Litteraturseminarium 7,5 hp

Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika uppsatser i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen.

Lärare: Sören Häggqvist

Sida: Litteraturseminarium 7,5 hp (Kandidatkurs TF, delkurs 1)

 

Delkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

Denna termin är delkursens tema kunskapsteori. Kursen behandlar centrala kunskapsteoretiska problem, argument och ståndpunkter.

Kunskapsteori ht18 (58 Kb)

Lärare: Mikael Janvid

Kurslitteratur:

  • Williams, M. Problems of Knowledge. A Critical Introduction to Epistemology (Oxford University Press).
  • Nagel, J. Knowledge: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2014.
  • Kompletterande litteratur omfattande högst 150 sidor.

 

Delkurs 3: Examensarbete 15 hp

Delkursen består av ett examensarbete i form av en filosofisk uppsats vars inriktning bestäms av handledare eller examinator.

Planering ht 18: Meddelas senare

betygskriterier kandidatuppsats (48 Kb)