[Kurskod: FI30N2]

Upprop

Tisdag den 16 januari kl. 13.00, D734.

Kursansvarig lärare

Åsa Wikforss

Aktuella kursscheman

Schema Teoretisk filosofi kandidatkurs, våren 2018

Delkurs 1: Litteraturseminarium 7,5 hp

Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika uppsatser i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen.

Lärare: Sören Häggqvist

Sida: Litteraturseminarium 7,5 hp (Kandidatkurs TF, delkurs 1)

 

Delkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

Denna termin är delkursens tema kunskapsteori. Kursen behandlar centrala kunskapsteoretiska problem, argument och ståndpunkter.

Lärare: Mikael Janvid

Kurslitteratur:

  • Williams, M. Problems of Knowledge. A Critical Introduction to Epistemology (Oxford University Press).
  • Nagel, J. Knowledge: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2014.
  • Kompletterande litteratur omfattande högst 150 sidor.

 

Delkurs 3: Examensarbete 15 hp

Delkursen består av ett examensarbete i form av en filosofisk uppsats vars inriktning bestäms av handledare eller examinator.

Planering ht 17:

betygskriterier kandidatuppsats (48 Kb)