Kursbeskrivning

Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika texter i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen. Temat för höstens seminarier är filosofisk metod. Vi bestämmer på det första mötet vad vi ska inrikta oss på. 

Närvaro på seminarierna är obligatorisk, liksom deltagande i diskussionen. Inför varje tillfälle skriver varje deltagare ett kort referat av den aktuella texten. Referatet mejlas till läraren (dvs Sören: soren.haggqvist@philosophy.su.se) senast kl 18 dagen före seminarietillfället. Varje deltagare presenterar dessutom textunderlaget och inleder diskussionen vid minst ett seminarium.

Under hösten kommer vi åtminstone till en början att ha seminariet via Zoom. 

Examination

Examinationen består i deltagande och presentation enligt ovan. 

 

Schema och litteratur

Information om schema och litteratur läggs upp nedan, och uppdateras efterhand. (Schemat är preliminärt, så håll utkik här efter ev. ändringar!)

Tid: kl 10-12, tisdagar 8 sep - 20 okt; måndagar från den 2 nov

Lokal:

Datum Text
8/9 Inledande möte, val av inriktining och kommande texter
22/9 Cummins, "Reflections on Reflective Equilibrium". Markus inleder
6/10 Weinberg, “How to Challenge Intuitions Empirically Without Risking Skepticism”. Max inleder
20/10 Nagel, "Intuitions and Experiments: A Defense of the Case Method in Epistemology".
2/11  
16/11  
30/11  
14/12

 

Inför seminarierna

 

För alla

Till varje gång vill jag ha ett kort skriftligt referat av texten från varje deltagare – det räcker med en sida och får inte vara längre än två. Ta upp följande punkter:

1.   Vad handlar texten om? Försök att formulera den fråga som behandlas så kort och tydligt som möjligt.

2.   Vilken är huvudtesen?

3.   Vilket eller vilka är de viktigaste argumenten för huvudtesen?

 

För inledare

Ovanstående punkter är huvudsaken även för inledaren, som naturligtvis skall vara beredd att behandla dem lite utförligare. Tänk dessutom på följande: Vad är du själv mest intresserad av att diskutera i uppsatsen?