Kursbeskrivning

Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika texter i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen. Temat för hösten seminarier är filosofisk metod. Vi bestämmer på det första mötet (den 3 september) vad vi ska inrikta oss på. Mitt förslag är att ta upp den del av aktuell debatt som handlar specifikt om kunskapsteori.

Närvaro på seminarierna är obligatorisk, liksom deltagande i diskussionen. Inför varje tillfälle skriver varje deltagare ett kort referat av den aktuella texten. Referatet mejlas till läraren (dvs Sören: soren.haggqvist@philosophy.su.se) senast kl 18 dagen före seminarietillfället. Varje deltagare presenterar dessutom textunderlaget och inleder diskussionen vid minst ett seminarium.

Examination

Examinationen består i deltagande och presentation enligt ovan. 

 

Schema och litteratur

Information om schema och litteratur läggs upp nedan, och uppdateras efterhand. (Schemat är preliminärt, så håll utkik här efter ev. ändringar!)

Tid: kl 10-12 (utom den 30/9: kl 13-15)

Lokal:D700. 

Datum Text
3/9 Inledande möte
16/9 Cummins, "Reflections on Reflective Equilibrium" (Frida inleder)
30/9 Nagel, "intuitions and Experiments: A Defence of the Case Method in Epistmology" (Kristina inleder)
14/10 Horvath & Wiegmann, "Intuitive Expertise and Intuitions about Knowledge" (Alexander och Filip inleder)
29/10 Turri, "Knowledge Judgments in Gettier Cases"; Machery, "Précis of Philosophy within its proper bounds" (Vera och Barbro inleder)
14/11 Alexander & Weinberg, "The 'Unreliability' of Epistemic Intuitions"
25/11 Fischer & Engelhardt, "intuitions' Linguistic Sources: Stereotypes, Intuitions, and Illusions"
9/12  

 

Inför seminarierna

 

För alla

Till varje gång vill jag ha ett kort skriftligt referat av texten från varje deltagare – det räcker med en sida och får inte vara längre än två. Ta upp följande punkter:

1.   Vad handlar texten om? Försök att formulera den fråga som behandlas så kort och tydligt som möjligt.

2.   Vilken är huvudtesen?

3.   Vilket eller vilka är de viktigaste argumenten för huvudtesen?

4.   Avgränsar författaren sig mot alternativa uppfattningar? Vilka är de viktigaste argumenten emot dem?

5.   Hur god är argumentationen? Försök bedöma både den positiva och negativa argumentationen.

För inledare

Ovanstående punkter är huvudsaken även för inledaren, som naturligtvis skall vara beredd att behandla dem lite utförligare. Tänk dessutom på följande:

6.   Hur är texten disponerad? I vilken ordning behandlas olika teman och varför?

7.   Finns det tekniska begrepp som behöver klargöras för att förstå tankegången? Vilka? Hur definieras eller förklaras de?

8.   Vad är du själv mest intresserad av att diskutera i uppsatsen?