Kursansvarig lärare och examinator

Sören Häggqvist

 

Teoretisk filosofi II höstterminen 2020

 

Upprop och introduktion

Upprop med planering och information äger rum måndag den 20 januari kl 10.00 i E487, Södra huset, hus E, plan 4.

Kursplan: Kursplan Teoretisk filosofi II FITF20 (252 Kb)

Aktuella kursscheman

Schema Teoretisk filosofi II vårterminen 2020

Kursbeskrivning

När du studerar på Teoretisk filosofi II väljer du själv vilka delkurser du vill läsa. Vårterminen 2020 kan du välja mellan tio olika kurser om 7.5 hp, och du måste alltså välja fyra av dessa. Alla kurserna går på halvfart, dvs. över 8-9 veckor. En grupp går under terminens första hälft, dvs. v.4 – v.12, här kallad Period 1, och den andra gruppen av kurser går således under terminens andra hälft, v.13 – v.23, här kallad Period 2. Du kommer alltså att läsa olika kurser parallellt. Här är listan på kurser som vi erbjuder undervisning på under vårterminen 2020:

Period 1 (200120 - 200322):

Period 2 (200323 – 200605):

Alla dessa kurser har egna kurshemsidor. Klicka på kursens namn så kommer du till dess kurssida, där du får mer information om kursinnehållet.

Närvarokrav

De flesta av de valbara delkurserna har närvarokrav. På Filosofisk logik, Metalogik 1, Metalogik 2, Språkfilosofi I, Språkfilosofi II, Kunskapsteori, Medvetandefilosofi och Tema från den teoretiska Filosofins historia är närvarokravet minst 70% av lektionstillfällena. På Vetenskapsfilosofi I och Vetenskapsfilosofi II är närvarokravet minst 50% av lektionstillfällena.

Hur du lägger upp dina studier på Teoretisk filosofi II

Du har alltså ansenlig frihet att utforma din egen kurs efter dina intressen. Men denna frihet är inskränkt på två sätt:

  1. Du bör inte läsa fler än två kurser parallellt. Du ska alltså välja två kurser från period 1, och två kurser från period 2.1

  2. För att få ut betyg på Teoretisk filosofi II måste du ha godkänt betyg på antingen Språkfilosofi eller på Medvetandefilosofi. Du måste alltså välja antingen kursen Språkfilosofi, eller kursen Medvetandefilosofi. (Obs! detta ska inte förstås som ett exkluderande val – dvs. du får gärna välja båda dessa).

Här är några förslag på kombinationer med mer allmänfilosofisk inriktning:

  1. Språkfilosofi, Kunskapsteori, Medvetandefilosofi, Tema från den teoretiska filosofins historia.

  2. Språkfilosofi, Vetenskapsfilosofi I, Medvetandefilosofi, Tema från den teoretiska filosofins historia.

  3. Kunskapsteori, Vetenskapsfilosofi I, Medvetandefilosofi, Tema från den teoretiska filosofins historia.

Här är ett par förslag med tydligare inriktning mot kunskapsteori och vetenskapsfilosofi:

  1. Kunskapsteori, Vetenskapsfilosofi I, Medvetandefilosofi, Vetenskapsfilosofi II.

  2. Vetenskapsfilosofi I, Medvetandefilosofi, Vetenskapsfilosofi II.

Har man ett starkt intresse för logik är både F och G bra kombinationer:

  1. Kunskapsteori, Metalogik fullständighet, Medvetandefilosofi, Filosofisk logik.

  2. Språkfilosofi, Metalogik fullständighet, Filosofisk logik, Metalogik ofullständighet och oavgörbarhet.

Och fler möjliga kombinationer finns!

Frågor om kursen besvaras på uppropet. Under terminens första vecka kommer ni få träffa Sama Agahi (studievägledare) eller Mattias Högström (studierektor) för att bestämma en (preliminär) studieplan.


1 Det är tillåtet att läsa fler än två kurser parallellt, men då söker man den eller de extrakurserna vid sidan av. Prata med studierektor om du är intresserad av att läsa mer än 30 hp under terminen.