Teoretisk filosofi II höstterminen 2020

Kursansvarig lärare och examinator

Sören Häggqvist

Upprop och introduktion

Upprop med planering och information äger rum torsdag den 29 augusti kl 14.00 i D231.

Aktuella kursscheman

Schema Teoretisk filosofi II höstterminen 2019

Kursbeskrivning

När du studerar på Teoretisk filosofi II väljer du själv vilka delkurser du vill läsa. Höstterminen 2019 kan du välja mellan elva olika kurser om 7.5 hp, och du måste alltså välja fyra av dessa. Alla kurserna går på halvfart, dvs. över 8-9 veckor. En grupp går under terminens första hälft, dvs. v.36 – v.44, här kallad Period 1, och den andra gruppen av kurser går således under terminens andra hälft, v.45 – v.3, här kallad Period 2. Du kommer alltså att läsa olika kurser parallellt. Här är listan på kurser som vi erbjuder undervisning på under höstterminen 2019:

Period 1 (190902 - 191101)

Period 2 (191104 – 200116)

Alla dessa kurser har egna kurshemsidor. Klicka på kursens namn så kommer du till dess kurssida, där du får mer information om kursinnehållet.

Närvarokrav

Obs! De flesta av de valbara delkurserna har närvarokrav. Ifall det finns närvarokrav, och hur många procents närvaro som i så fall krävs framgår av respektive kursplan.

Hur du lägger upp dina studier på Teoretisk filosofi II

Du har alltså ansenlig frihet att utforma din egen kurs efter dina intressen. Men denna frihet är inskränkt på två sätt:

  1. Du bör inte läsa fler än två kurser parallellt. Du ska alltså helst välja två kurser från period 1, och två kurser från period 2.1
  2. För att få ut betyg på Teoretisk filosofi II måste du ha godkänt betyg på antingen Språkfilosofi I eller på Medvetandefilosofi. Du måste alltså välja antingen kursen Språkfilosofi I, eller kursen Medvetandefilosofi. (Obs! detta ska inte förstås som ett exkluderande val – dvs. du får gärna välja båda dessa).

Här är några förslag på kombinationer med mer allmänfilosofisk inriktning:

  1. Språkfilosofi I, Kunskapsteori, Medvetandefilosofi, Tema från den teoretiska filosofins historia.
  2. Språkfilosofi I, Vetenskapsfilosofi I, Medvetandefilosofi, Tema från den teoretiska filosofins historia.
  3. Kunskapsteori, Vetenskapsfilosofi I, Medvetandefilosofi, Tema från den teoretiska filosofins historia.

Här är ett förslag med tydligare inriktning mot kunskapsteori och vetenskapsfilosofi:

  1. Kunskapsteori, Vetenskapsfilosofi I, Medvetandefilosofi, Fysikens filosofi.

Har man ett starkt intresse för logik är både F, G eller H bra kombinationer:

  1. Språkfilosofi I, Logik I, Språkfilosofi II, Logik II.
  2. Språkfilosofi I, Logik I, Formella metoder i filosofi och vetenskapligt tänkande, Logik II.
  3. Språkfilosofi I, Logik I, Formella metoder i filosofi och vetenskapligt tänkande, Språkfilosofi II.

Och fler möjliga kombinationer finns!

Frågor om kursen besvaras på uppropet. Under terminens första vecka kommer ni få träffa Sama Agahi (studievägledare) eller Mattias Högström (studierektor) för att bestämma en (preliminär) studieplan.

Möten kommer att ordnas med jämna mellanrum under terminens gång för att följa upp era val.


1 Det är tillåtet att läsa fler än fyra kurser, men man kan bara räkna in fyra delkurser i Teoretisk filosofi II. Vill man läsa fler än fyra så måste man söka dem som självständiga 7.5 hp-kurser. Prata med studierektor senast terminens första vecka, om du är intresserad av att läsa mer än 30 hp under terminen.