Teoretisk filosofi I

TF I

Teoretisk filosofi I – heltid dag (30 hp)

Teoretisk filosofi I introducerar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet (semantik), om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd (kunskapsteori), om rationalitet och logisk följd (logik), samt om verklighetens mest grundläggande kategorier (metafysik). Kunskapsteorins och metafysikens centrala problem introduceras både tematiskt, såsom de behandlas i samtida filosofi, och historiskt. Klassiska och moderna filosofers försök att angripa dessa problem presenteras och diskuteras kritiskt. Logik introduceras översiktligt tillsammans med en genomgång av andra delar av den filosofiska metoden (argumentationsanalys, mängdlära och semantik). Den moderna logikens och semantikens framväxt diskuteras också ur ett filosofihistoriskt perspektiv.

TF I

Teoretisk filosofi I - heltid dag (30 hp)

Teoretisk filosofi I introducerar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet (semantik), om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd (kunskapsteori), om rationalitet och logisk följd (logik), samt om verklighetens mest grundläggande kategorier (metafysik). Kunskapsteorins och metafysikens centrala problem introduceras både tematiskt, såsom de behandlas i samtida filosofi, och historiskt. Klassiska och moderna filosofers försök att angripa dessa problem presenteras och diskuteras kritiskt. Logik introduceras översiktligt tillsammans med en genomgång av andra delar av den filosofiska metoden (argumentationsanalys, mängdlära och semantik). Den moderna logikens och semantikens framväxt diskuteras också ur ett filosofihistoriskt perspektiv.

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Expeditionen tillsvidare stängd.

Frågor besvaras på e-postadress ovan eller på telefonnummer ovan.

OBS! Telefonen stängd 1 juli–9 augusti.

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?