Heltidskurser

Heltidskurser på grundnivå

Detta är våra heltidskurser på grundnivå. Under respektive sida finns scheman, kursplaner samt, i många fall, också länk till kursens egen hemsida/mondosida. Återkom gärna med jämna mellanrum till sidan för den kurs du läser, eftersom schemaändringar och annan nyttig information annonseras där.

PF I

Praktisk filosofi I – heltid dag (30 hp)

Denna kurs är för dig som aldrig läst praktisk filosofi. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Kursen inleds med ett upprop och en introduktionsföreläsning. Om du har påbörjat kursen tidigare, men inte avslutat den, kontakta studierektorn innan du återupptar studierna.

PF I - FEP

Praktisk filosofi I – filosofi, ekonomi och politik (30 hp)

Denna kurs utgör första terminen av kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik. Programmet syftar till att ge dig en god grund för att analysera grundläggande samhällsproblem. Många av dessa problem har både normativa, ekonomiska och politiska aspekter. De normativa aspekterna står i centrum under den första terminen. Kursen syfte är att ge dig en god grund för att analysera normativa problem. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Kursen inleds med ett upprop och en introduktionsföreläsning.

PF II

Praktisk filosofi II

Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi I. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom några av den praktiska filosofins centrala områden. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 högskolepoäng. Om du har påbörjat kursen tidigare, men inte avslutat den, kontakta studierektorn innan du återupptar studierna.

PF Kandidatkurs

Praktisk filosofi – kandidatkurs (30 hp)

Denna kurs är för dig som läst Praktisk filosofi II. Kandidatkursen ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i den praktiska filosofins problemområden. Kursen består av två litteraturkurser om vardera 7,5 högskolepoäng samt ett examensarbete i form av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng.

TF I

Teoretisk filosofi I - heltid dag (30 hp)

Teoretisk filosofi I introducerar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet, om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd, om rationalitet och logisk följd, samt om verklighetens mest grundläggande kategorier. Vi presenterar och diskuterar rimligheten hos både klassiska och moderna förslag på hur dessa frågeställningar bör hanteras.

TF II

Teoretisk filosofi II (30 hp)

Denna kurs består av fyra delkurser om vardera 7.5 högskolepoäng. Delkurserna Medvetandefilosofi och Seminarium är obligatoriska. Höstterminen 2018 är schemalagd så att delkurserna Originalverk och Språkfilosofi (här rubricerad som Centralt teoretisk-filosofiskt område) löper parallellt under terminens andra hälft. Det är möjligt att istället för någon av dessa två välja att läsa någon av våra fristående 7.5-hp kurser som löper under terminens första hälft. Dessa kurser är Matematikens filosofi och Vetenskapsfilosofi I. Det är även möjligt att välja att följa delkursen Kunskapsteori, som ligger på Teoretisk filosofi – kandidatkurs. Under andra halvan av terminen går kursen Logisk följd som kan vara lämplig om man har ett speciellt logikintresse.
Mer information om dessa alternativ delges på uppropet. Beslut av vilka kurser som väljs tas i samråd med studierektor (Mattias Högström) och kursansvarig (Sören Häggqvist).

TF Kandidatkurs

Teoretisk filosofi – kandidatkurs (30 hp)

Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp. Uppsatsmomentet är obligatoriskt. De kurser och seminarier som här är angivna som Litteraturseminarium och Litteraturkurs kan i speciella fall bytas ut mot andra litteraturstudier, efter samråd med kursansvarig lärare (Åsa Wikforss) och studierektor (Mattias Högström).

SISU: utbildningskatalogen

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Måndag och onsdag, 9.45–12.00 samt 12.45–15.00

Sommarstängt

Studentexpeditionen stänger 21/6 och öppnar igen 6/8. Det går att nå oss med e-post under perioden på adressen info@philosophy.su.se. Inkorgen kommer att kollas av med jämna mellanrum men inte dagligen.

Ha en skön sommar!

Kandidatprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff 251
Filosofi och lingvistik 251
Puff Research ethics for Human Science 251
Veckans schema (251x66)
SI-möten puff (251 px)
Vad gör våra studenter efter studierna?