Denna kurs bygger vidare på kursen Språkfilosofi I, 7.5 hp. Teman som presenteras på Språkfilosofi I fördjupas, och språkfilosofiska problem, teman och teorier som inte fick plats på Språkfilosofi I introduceras och diskuteras. Efter att ha följt denna kurs har du goda förutsättningar att ta del av den mest centrala samtida språkfilosofiska forskningen. Föreläsningarna på kursen handlar om kvantifikation, syntaktisk teori, semantiska paradoxer och sanningspredikatet, konversation och diskurs, språkpragmatik, språklig vaghet, övertygelsetillskrivningar och deras sanningsvillkor, samt regelföljandeproblemet. Varje kurstillfälle inrymmer också ett fördjupningsområde som upptar 2-4 föreläsningar, och som varierar från termin till termin.

Förkunskapskrav: 
Språkfilosofi I, 7.5 hp, (FIPL1G), eller Språkfilosofi, 7.5 hp (FISP1G), eller motsvarande kurs från annat lärosäte.

Annan viktig information:

  • Kursen ges både som fristående 7.5 hp-kurs och som valbar delkurs inom Teoretisk filosofi II, 30 hp, och Teoretisk filosofi – kandidatkurs, 30 hp.

Kursen ges bara på höstterminen. Kursen ges på halvfart under terminens andra hälft.

Undervisningsspråk: engelska

Aktuellt kursschema:

Schema Språkfilosofi II hösten 2019

Lärare: Anders Schoubye

Kurslitteratur:

  • Lycan, William C, The Philosohy of Language, (Routledge, 2018) (Finns häftad och som e-bok.)
  • Martinich, A.P; Sosa, David (eds.), The Philosophy of Language, Oxford UP, 2013.

För detaljerad kursbeskrivning med läsanvisningar: se kursens Athenasida (upprättas senast en vecka före kursen börjar)

Examination: Hemtenta