Denna kurs ger en grundläggande introduktion till första ordningens logik. Logikens mest centrala begrepp, såsom logisk konsekvens och logisk sanning presenteras först allmänt och informellt. När sats- och predikatlogikens syntax och semantik har definierats rigoröst definieras ’logisk konsekvens’, ’logiskt sann’, ’logiskt ekvivalent’, ’konsistens’ och ’satisfierbarhet’ inom ramen för både sats- och predikatlogik (med identitet). Idéer om induktiva definitioner, och strukturell induktion, presenteras också på grundval av de induktiva definitionerna av det formella språket. Förmågan att översätta mellan det formella språket första ordningens logik och naturliga språk som svenska och engelska uppövas, vilket ger en förståelse för idén om naturliga språks logiska form. Ett formellt härledningssystem baserat på semantiska tablåer (eller sanningsträd) presenteras och du lär dig använda detta system både för att bevisa logisk följd och för att demonstrera att logisk konsekvens inte föreligger, genom konstruktion av motexempelsmodeller. Kursen ger också en introduktion till grunderna i teorin om mängder, relationer och funktioner.

 

Logik I höstterminen 2020

 

Obs! 1. Logik I ersätter kursen Introduktion till logik (7.5 hp), och har även i stort sett samma innehåll som delkursen Inledning till logik (7.5 hp) som gavs på Teoretisk filosofi I fram till hösten 2018. Har du läst någon av dessa kurser, eller kurser vid andra lärosäten med liknande innehåll, så kan du inte också räkna in Logik I i samma examen. 2. Logik I utgör förkunskapskrav för alla våra andra kurser i logik.

Kursen ges fr.o.m ht -19 både höst och vår.

Undervisningsspråk vårterminen 2020: svenska

Kursplan: Kursplan Logik I FILO1G (177 Kb)

Aktuellt kursschema

Schema Logik I våren 2020

Lärare: Eric Johannesson (föreläsningar och övningar)

Litteratur: Volker Halbach, The Logic Manual (OUP, 2010)

Närvarokrav: Närvaro på minst 50% av lektionstillfällena är obligatorisk.

Examination: Kursen examineras genom inlämningsuppgifter under kursens gång och en avslutande salskrivning.